SONY DSC

Jerzy Langer - prezes Instytutu Jana Pawła II w W-chu