Dzieła

Encykliki

1. Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) – 4 marca 1979 r.
2. Dives in Misericordia (Bogaty w Miłosierdziu) – 30 listopada 1980 r.
3. Laborem exercens (Z pracy) – 14 września 1981 r.
4. Slavorum apostoli (Apostołowie Słowian) – 2 czerwca 1985 r.
5. Dominum et Vivificantem (Pana i Ożywiciela) – 18 maja 1986 r.
6. Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela) – 25 marca 1987 r.
7.Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska) – 30 grudnia 1987 r.
8. Redemptoris missio (Misja Odkupiciela) – 7 grudnia 1990 r.
9. Centesimus annus (Stulecie) – 1 maja 1991 r.
10. Veritatis splendor (Blask prawdy) – 6 sierpnia 1993 r.
11. Evangelium vitae (Ewangelia życia) – 25 marca 1995 r.
12. Ut unum sint (tytuł zachowany w tekście polskim w wersji łacińskiej; sens: 'Aby byli                                       jedno’) – 25 maja 1995 r.
13. Fides et ratio (Wiara i rozum) – 14 września 1998 r.
14.Ecclesia de Eucharistia (Kościół dzięki Eucharystii) – 17 kwietnia 2003 r.

 

Adhortacje apostolskie

1. Catechesi tradendae – 1979 r.
2. Familiaris consortio – 1981 r.
3. Redemptionis donum – 1984 r.
4. Reconciliatio et paenitentia – 1984 r.
5. Christifideles laici – 1988 r.
6. Redemptoris custos – 1989 r.
7. Pastores dabo vobis – 1992 r.
8. Ecclesia in Africa – 1995 r.
9. Vita Consecrata – 1996 r.
10.Nowa nadzieja dla Libanu – 1997 r.
11.Ecclesia in America – 1999 r.
12.Ecclesia in Asia – 1999 r.
13.Ecclesia in Oceania – 2001 r.
14.Ecclesia in Europa – 2003 r.
15.Pastores gregis – 2003 r.

 

Konstytucje apostolskie

1.  Sapientia Christiana – 1979 r.
2.  Magnum Matrimonii Sacramentum
– 1982 r.
3.  Ut sit
– 1982 r.
4.  Sacrae Disciplinae Leges
– 1983 r.
5.  Divinus perfectionis Magister
– 1983 r.
6.  Spirituali Militum Curae
– 1986 r.
7.  Pastor Bonus
– 1988 r.
8.  Ex corde Ecclesiae
– 1990 r.
9.  Sacri canones
– 1990 r.
10.Fidei depositum
– 1992 r.
11.Universi Dominici Gregis
– 1996 r.