Komisja Rewizyjna

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA –  INSTYTUT JANA PAWŁA II w WAŁBRZYCHU

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Leszek Olszewski

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Tadeusz Paszczak

Sekretarz Komisji Rewizyjnej: Teresa Milanowska

Członek Komisji Rewizyjnej: Iwona Stach – Janyst