O nas

Stowarzyszenie „Instytut Jana Pawła II” w Wałbrzychu zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 31 lipca 2008 roku. Pomysł  powołania Instytutu dojrzewał w uroczej scenerii Zamku Książ, a jego założycielami są zarówno osoby duchowne jak i świeckie. Honorowym Prezesem Instytutu został ks. biskup prof. dr hab. Ignacy Dec, a Przewodniczącym Rady Programowej ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Błogosławiony Jan Paweł II przez całe swoje życie dawał świadectwo wielkiej wiary. Już jako młody kapłan zaskarbił sobie serca młodzieży, a jako Papież był uwielbiany przez kolejne roczniki młodych mieszkańców wszystkich kontynentów. Kochał wszystkich ludzi świata, ale nasz los, los mieszkańców ukochanej, ziemskiej Ojczyzny interesował Go szczególnie. Dla nas Polaków był wzorem patriotyzmu. Jan Paweł II w trakcie długiego, bogatego w wydarzenia pontyfikatu zmieniał na lepsze postawy milionów ludzi, podnosił na duchu cierpiących, zabiegał o wolność dla więźniów sumienia, a w swoim nauczaniu, w trakcie licznych pielgrzymek, poświęcał wiele miejsca problemom społecznym. Pozostawił wiele dokumentów, niezmiernie ważnych dla życia Kościoła, ale i też dla życia społecznego.

Dziś możemy modlić się za Jego pośrednictwem do Pana Wszechczasów, możemy też prosić Go o modlitwę za nas. Ale obowiązkiem naszym jest też przekazywanie młodym pokoleniom wiedzy o życiu i nauczaniu Błogosławionego Jan Pawła II. Naszym obowiązkiem jest też czerpanie z tego dziedzictwa, jakie pozostawił po sobie Największy z Rodu Polaków.

Dlatego Instytut Jana Pawła II podjął się misji:

  • upowszechniania i twórczego rozwijania nauczania Błogosławionego Jana Pawła II wśród dorosłych i młodzieży,
  • promowania wartości, duchowości, kultury oraz tradycji związanych z dziedzictwem Błogosławionego Jana Pawła,
  • pogłębiania znajomości osoby i dzieła Błogosławionego Jana Pawła II jako Biskupa oraz Głowy Kościoła Powszechnego,

 Pragniemy też prowadzić działalność naukowo-badawczą, edukacyjną i społeczną m.in. poprzez:

  • gromadzenie,  analizę i syntezę nauczania Błogosławionego Jana Pawła II ze wszystkich okresów jego działalności,
  • gromadzenie opracowań naukowych i popularnych nad życiem, myślą i duchowością Błogosławionego Jana Pawła  II oraz ich upowszechnianie,
  • organizowanie cyklicznych oraz okolicznościowych  seminariów, konferencji, odczytów, wystaw o różnym charakterze i podobnych przedsięwzięć, w tym dydaktyczno-wychowawczych,
  • tworzenie  projektów edukacyjnych i programów nauczania oraz innych materiałów o charakterze edukacyjnym związanych z życiem i działalnością Błogosławionego Jana Pawła II,
  • przybliżanie dorobku innych ośrodków  zajmujących się spuścizną Papieża Jana Pawła II i rozwijanie wszechstronnej z nimi współpracy.

————————————————————–

NIP: 8862905737
REGON: 020827971
KRS: 0000311064
KONTO:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.   70 1910 1048 2402 0110 7377 0001