Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA – INSTYTUT JANA PAWŁA II
w Wałbrzychu

Prezes : Krystian Bukina

Wiceprezes : ks. prałat Bogusław Wermiński

Wiceprezes : ks. prałat dr Krzysztof Moszumański

Sekretarz : Halina Pankanin

Skarbnik : Maria Szydłowska