Każdego 22-go dnia miesiąca Msza Święta w intencji kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II

Zarząd Instytutu Jana Pawła II w Wałbrzychu postanowił – w uzgodnieniu z Biskupem Świdnickim, Jego Ekscelencją Ks. Bp. Ignacym Decem oraz Proboszczem Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu, Ks. Prałatem Krzysztofem Moszumańskim – zainicjować co miesięczną Mszę Świętą w intencji kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II. Każdego 22 dnia miesiąca, począwszy od 22 maja 2013 roku, zapraszamy na godz. 18.oo do Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wałbrzychu. Planujemy też (po Mszach Św. w następnych miesiącach) wzbogacić czas oczekiwania na kanonizację umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II prelekcjami, projekcjami filmów, koncertami itp., przypominającymi nam Wielki Pontyfikat Papieża Polaka.

Prosimy o upowszechnienie tej inicjatywy w Państwa środowisku.

Niech te nasze modlitewne spotkania będą naszą odpowiedzią na prośbę Błogosławionego Jana Pawła II: 
„Proszę Was! Módlcie się za mnie za życia mojego i po śmierci”