Książ 9 IX 2011- Konferencja w 30-stą rocznicę encykliki Laborem Exercens