V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II

V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II

W dniach 29-30 marca 2017 r. w Warszawie i Krakowie spotkały się – w ramach V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II –  organizacje i instytucje,  których misją jest badanie i popularyzacja pontyfikatu Wielkiego Polaka, a także odpowiedzialność za to dziedzictwo, które nam pozostawił. Organizatorami tegorocznego Forum były; Centrum Myśli JP II w Warszawie oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

W Forum oprócz organizatorów, uczestniczyły delegacje 26 organizacji z całej Polski, w tym dwóch stowarzyszeń z Wałbrzycha. Wałbrzyski Instytut Jana Pawła II reprezentowali; prezes Jerzy Langer oraz Krystian Bukina, a prezes Mariusz Gawlik Stowarzyszenie Ludzie Jana Pawła II. Celem V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II jest wymiana doświadczeń, podzielenie się pomysłami, problemami i wypracowanie formuły dalszej współpracy tychże organizacji. Tegoroczne spotkanie miało na celu przede wszystkim zastanowienie się, jak upowszechniać myśli Papieża-Polaka w kontekście zmiany pokoleniowej i troski o to, by młode generacje wzrastały w etosie Jana Pawła II. Obrady poprzedziła Msza Św. w kościele Wizytek, której przewodniczył Kard. Kazimierz Nycz.

Kardynał był też gościem pierwszego dnia obrad Forum. Wyraził on zadowolenie, że w Forum uczestniczy co raz więcej instytucji, ale jednocześnie podkreślał, by organizacje papieskie miały zawsze w pamięci wierność nauczaniu Jana Pawła II, natomiast unikały „zeświecczania się”, do którego może prowadzić działalność wyłącznie charytatywna. „To był papież nie tylko dla Polaków, czy dla Kościoła w Europie, ale papież dla całego Kościoła. Wystarczy przypomnieć jego wizyty zagraniczne, pod tym względem Jan Paweł II sprawiedliwie traktował cały Kościół. Jednocześnie ten papież niezwykle dużo dał całemu światu, choć na pewno są próby zawłaszczania sobie papieża lub wybierania z całości elementów jego nauczania i należy z tym walczyć” – powiedział kard. Nycz.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad uczestnicy Forum przenieśli się do Krakowa – Łagiewnik, gdzie    kontynuowano obrady. Na zakończenie uczestnicy Forum udali się do Sanktuarium Św. Jana Pawła II, gdzie w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II spotkali się z Kard. Stanisławem Dziwiszem. Podczas tego spotkania podpisano wspólny apel do władz rządowych i samorządowych o włączenie się w przygotowania do 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Apel, który jako pierwszy podpisał Kard. Stanisław Dziwisz, zawiera też postulat  wzięcia  „pod rozwagę uczynienie z daty 16 października oficjalnego święta narodowego oraz ustanowienie odznaczenia – orderu Świętego Jana Pawła II.”.

V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017 Dedykacja dla Instytutu Pani Haliny Kwiatkowskiej
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017
V FJP2 Warszawa – Kraków 29 – 30 marca 2017 Kard. Stanisław Dziwisz podpisuje Apel FJP2