35-ta rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

program-11-i-13-xii-2016w-holdzie-solidarnosci

W nocy 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski stojąc na czele junty wojskowej wprowadził stan wojenny w Polsce. W pierwszych jego dniach aresztowano ok. 5 tys. działaczy zdelegalizowanej „Solidarności”.  Trzy dni później, podczas pierwszej po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce audiencji ogólnej, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał wstępnej próby oceny tego faktu, stwierdzając, że Polacy mają jako naród, prawo do życia swoim własnym życiem – i do rozwiązywania swoich problemów wewnętrznych w duchu własnych przekonań, zgodnie ze swoją kulturą i tradycją narodową. Spraw tych, niewątpliwie trudnych, nie można rozwiązywać przy użyciu przemocy. Papież skierował także prośbę do wszystkich swoich rodaków: trzeba wrócić na drogę odnowy, kształtowanej metodą dialogu, przy poszanowaniu praw człowieka pracy. Ta droga nie była łatwa – ze zrozumiałych przyczyn – ale nie jest niemożliwa. Siła i powaga władzy wyraża się także w dialogu, a nie w użyciu siły (16 XII 1981).
Bardzo wyraźnie i zdecydowanie Papież poparł jednocześnie „Solidarność”. Przemawiając na placu Świętego Piotra stwierdził, iż to pojęcie mówi o wielkim wysiłku którego dokonali ludzie pracy (…), aby zabezpieczyć prawdziwą godność człowieka pracy. Zdaniem Papieża słowo „Solidarność” mówi o wysiłku zmierzającym do […] sprawiedliwości i pokoju. Stąd jest ono szeroko znane i przyjmowane z uznaniem na całym świecie. „Solidarność” należy do współczesnego dziedzictwa ludzi pracy (1 I 1982).

Represje , które trwały niemal do końca 1988 roku, nie zdołały stłumić oporu demokratycznej opozycji, która w pokojowy sposób doprowadziła do obalenia, obcego nam, systemu komunistycznego.

Zbliża się 35-ta rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wałbrzyski Instytut Jana Pawła II opracował program obchodów rocznicy tamtego dramatycznego okresu naszej historii. Program ten możemy zrealizować dzięki współpracy  z Zarządami; Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Aqua Zdroju, a także życzliwości dolnośląskiego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, KGHM oraz Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Toyota Wałbrzych. Patronat nad uroczystościami przyjęli : Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej oraz Ks. prof. dr hab. Ignacy Dec – Biskup Świdnicki, a komitet organizacyjny tworzą: Jerzy Langer – Prezes Stowarzyszenia Instytut Jana Pawła II, Kamil Zieliński – Wicewojewoda Dolnośląski, Radosław Mechliński – Zastępca Przewodniczącego ZR  Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, Cezary Kuriata – Przewodniczący Zarządu Komitetu Terenowego PiS w Wałbrzychu.

Zapraszamy do udziału w tych uroczystościach.