„Jan Paweł II – czciciel Maryi” – VIII Konferencja z cyklu „Jan Paweł II – Prorok naszych czasów”. Wałbrzych, 20 X 2017 r.

Dwa dni przed 39 rocznicą Mszy św. na Placu Św. Piotra, która zainaugurowała pontyfikat Papieża Polaka oraz  liturgicznym wspomnieniem Św. Jana Pawła II, czyli 20 października 2017 r., w sali konferencyjnej Aqua Zdroju w Wałbrzychu, miała miejsce VIII Konferencja z cyklu „Jan Paweł II – Prorok naszych czasów”. Tegoroczna konferencja, której organizatorem  był Instytut Jana Pawła II w Wałbrzychu, nosiła tytuł „Jan Paweł II – czciciel Maryi”. Pierwszy referat; „Udział Matki Bożej w dziele odkupienia”, wygłosił Ks. dr Zbigniew Chromy. W sposób niezmiernie interesujący, przybliżył słuchaczom tematykę obecności i znaczenia Maryi w dziele odkupienia, zarówno w świetle oficjalnych dokumentów Kościoła, jak i też sporów teologów dot. pytania; czy Maryja jest współodkupicielką ? Ksiądz Chromy wyjaśnił, że spór posiada dwa zasadnicze poziomy. – Pierwszy to spór o słowo, termin, które (być może) należałoby zastąpić innym, mniej mylącym; drugi poziom to spór o coś więcej – o obiektywny udział Maryi w dziele odkupienia.

Nie mniej interesujący był wykład który wygłosił J.E. Ks. Bp prof. dr hab. Ignacy Dec. Biskup Świdnicki podjął temat roli Matki Bożej w życiu i nauczaniu Św. Jana Pawła II.  „Kierując się układem encykliki „Redemptoris Mater” przedstawimy tu nauczanie św. Jana Pawła II o Maryi w trzech odsłonach: Maryja w tajemnicy Chrystusa, Maryja w tajemnicy Kościoła i Maryja jako pośredniczka.”  Biskup nie ograniczył się  tylko do omówienia zagadnień teologicznych. Mówił też pobożności maryjnej Świętego, którą wyniósł z rodzinnego domu i  wpływu na Jego życie pielgrzymowanie wraz z ojcem do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Po konferencji, w kościele pw. Św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu odbyła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił Bp Ignacy Dec.