VIII Konferencja z cyklu “Jan Paweł II – Prorok naszych czasów” zat. “Jan Paweł II – czciciel Maryi”. Wałbrzych, 20 X 2017 r.