Forum inicjatyw poświęconych Błogosławionemu Janowi Pawłowi II

W czwartek 20 października 2011 roku zebrało się Forum inicjatyw poświęconych Janowi Pawłowi II. Głównym organizatorem Forum było warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II, a współorganizatorami: Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Instytut Dialogu Międzykulturowego, Instytut Papieża Jana Pawła II, Instytut Jana Pawła II KUL, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski objął patronat honorowy nad Forum, a także przewodniczył Mszy Świętej w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Po Mszy uczestnicy Forum mogli, tam na miejscu, zapoznać się z koncepcją powstającego Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także z działalnością warszawskiego Instytutu Jana Pawła II. Następnie uczestnicy Forum udali się do Hotelu Europejskiego, który był miejscem obrad. Zanim rozpoczęto obrady uczestnicy Forum mogli zwiedzić wystawę „Korzenie wspólnego ducha – Jan Paweł II o Europie”. Otwarcia Forum inicjatyw poświęconych Janowi Pawłowi II dokonali: Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Warszawy,  ks. Arcybiskup Henryk Hoser oraz Norbert Szczepański, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Krótki, ale za to bardzo ciekawy występ Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II dopełnił ceremonię otwarcia. Uczestnicy Forum mogli zapoznać się z wynikami badań COBS – „Jan Paweł II w pamięci  i w życiu codziennym Polaków”, a następnie wysłuchać refleksji ks. Dariusza Kowalczyka z  Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – Dlaczego się spotkaliśmy ? Kolejnymi punktami obrad były; multimedialna prezentacja raportu o inicjatywach papieskich oraz wystąpienie gościa specjalnego ks. prof. Andrzeja Szostka. Pośród wybranych przez organizatorów 15 instytucji, które znalazły się w raporcie, znalazła się informacja o działalności wałbrzyskiego Instytutu Jana Pawła II.  Ważną częścią Forum były panele dyskusyjne na tematy:  „Niewolnicy spiżu i kremówek? Prezentacja dziedzictwa Jana Pawła II przez wystawy, koncerty, happeningi.”, „Pokolenie JP2 o sobie.”, „Kopiuj-wklej. O wykorzystaniu wizerunku, tekstów i głosu Jana Pawła II.”, „Jan Paweł II on-line. Informacja papieska w Internecie.”, „Odciąć papieską pępowinę? Przyszłość książki papieskiej na rynku wydawniczym.” oraz „Projekty badawcze wokół myśli Jana Pawła II.” Podsumowanie Forum wraz z postanowieniem kontynuacji tej cennej inicjatywy zakończyło obrady. Uczestnicy Forum udali się na Plac Piłsudskiego, aby złożyć kwiaty pod Krzyżem upamiętniającym pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II.

Forum na pewno pogłębiło wiedzę jego uczestników umożliwiającą, choć nie w pełni szukać odpowiedzi na pytania postawione przez organizatorów:   Co zostało po papieżu? Gdzie podziała się zgoda między kibicami Wisły i Cracovii, którą fani zawiesili nie dalej jak po tygodniu? Czy ludzie, którzy, wychodząc na ulice, spektakularnie deklarowali przywiązanie do zmarłego Jana Pawła II, dzisiaj wyrzucili go z pamięci? Dlaczego stale przywołuje się „papieskie kremówki”, a zamiast zwracać uwagę na głębie papieskiej myśli, Polacy stawiają pomniki, nadają kolejnym ulicom i budynkom imię papieża?

Cennym spostrzeżeniem, co podkreślali niemal wszyscy uczestnicy Forum, było to, że tak wiele inicjatyw, różniących się w sposobie działania, zmierza ku jednemu : pogłębiania wiedzy o życiu i nauczaniu Błogosławionego Jana Pawła II, utrwalaniu o Nim pamięci. Forum będzie też miało swoją stronę internetową na której będzie można śledzić działalność instytucji, którym poświęcono tematykę zakończonych obrad.

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Instytut Jana Pawła II w obradach Forum reprezentował Jerzy Langer.