VII Konferencja z cyklu „Jan Paweł II – Prorok naszych czasów”

Instytut Jana Pawła II w Wałbrzychu zaprasza na VII Konferencję z cyklu „Jan Paweł II – Prorok naszych czasów” zatytułowaną „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”. Konferencja, zorganizowana w 1050-lecie chrztu Polski, będzie poświęcona nauczaniu Św. Jana Pawła II dot. historii Polski oraz znaczeniu patriotyzmu w życiu społecznym. Tytuł konferencji został zaczerpnięty z drugiej pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny, która miała miejsce w 1983 r, czyli podczas stanu wojennego w Polsce, którego w tym roku będziemy obchodzić 35-tą rocznicę jego wprowadzenia.