OHP w Świdnicy o konferencji „Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”

KONFERENCJA W KSIĄŻU

12.09.2011

W dniu 09.09.2011 roku przedstawicielki Ochotniczych Hufców Pracy w Świdnicy pani Ilona Janecka – Lider Klubu Pracy oraz Irena Nowak – Komendant hufca ze Świdnicy, wzięły udział w zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II w Wałbrzychu przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” „Dolny Śląsk” konferencji poruszającej problematykę etosu pracy, która odbyła się w zamku Książ.
14 września minęło 30 lat od momentu podpisania przez Błogosławionego dziś Jana Pawła II, od niedawna patrona OHP, encykliki papieskiej Laborem Exercens. Encyklika stanowi pierwszą część Tryptyku Społecznego, który uzupełniają encykliki Sollicitudo rei socialis oraz Centesimus annus.

Na zdjęciach – mgr Andrzej Najmiec z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy podczas wykładu „Psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje stresu w pracy”,
oraz Grzegorz Łyjak – Zastępca Głównego Inspektora Pracy podczas prelekcji „Budowanie kultury prewencji i przaworządności w stosunkach pracy – zadanie dla wszystkich. Inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy”

W Tryptyku Społecznym Błogosławiony Jan Paweł II jako Papież poruszając ważne kwestie społeczne ustanowił swoisty kodeks etyki społecznej, wzbogacając w znaczącym stopniu społeczną naukę Kościoła Katolickiego.
Instytut Jana Pawła II w Wałbrzychu, chcąc promować nauki naszego Wielkiego Rodaka, zorganizował konferencję „Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”. Tytuł został zapożyczony z encykliki Laborem Exercens, w której Jan Paweł II podejmując temat etosu pracy wskazuje na problemy zagrażające godności człowieka pracującego.
W konferencji udział wzięło wiele szanowanych osób: Biskup świdnicki Ignacy Dec, posłanka na sejm Anna Zalewska, zastępca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Łyjak, przedstawiciele Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność”, samorządowcy, księża, przedstawiciele pracodawców.
W Ochotniczych Hufcach Pracy, które zajmują się przede wszystkim wychowaniem przez pracę, temat ten jest niezwykle istotny. Młodzież często nie zdaje sobie sprawy z tego, jak istotną częścią ich życia będzie praca. Ważne jest aby każdy z nas zrozumiał, że pomimo tego, że spędzamy w niej znaczną część swojego życia, to „praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy”.

Tekst: I. Nowak – komendant OHP 1-40 w Świdnicy
Zdjęcia: I. Janecka – Lider KP w Świdnicy