„Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja”

770037_fmyn_20161029032_5429 X 2016 r. miała miejsce VII konferencja z cyklu „Jan Paweł II – Prorok naszych czasów” zorganizowana przez wałbrzyskie Stowarzyszenie Instytut Jana Pawła II, która była zatytułowana „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja”. Konferencja poświęcona była nauczaniu Św. Jana Pawła II, które dotyczyło zarówno historii Polski jak i patriotyzmu społecznego. Tytuł został zaczerpnięty z drugiej pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Ojczyzny, która odbyła się  w trudnych warunkach, trwał wówczas wprowadzony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny. W przemówieniu powitalnym Św. Jan Paweł II mówił wówczas: „Osobiście zawsze uważałem, że nawiedzenie Ojczyzny w tej historycznej okoliczności jest nie tylko wewnętrzną potrzebą mego serca, ale także i moją szczególną powinnością jako Biskupa Rzymu. Uważam, że powinienem być z mymi rodakami w tym wzniosłym, a zarazem trudnym momencie dziejów Ojczyzny. (…) Pax vobis! Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! Pokój Tobie!”. Przyczynkiem do wyboru tematu konferencji  był też fakt, że zbliżający się końca rok 2016 obfitował w wiele ważnych dla Polski rocznic. Do najważniejszych należy1050 rocznica Chrztu Polski. Z innych znaczących rocznic należy wspomnieć m.in. 60-tą rocznicę Poznańskiego Czerwca, a także 40-stą rocznicę protestów w Radomiu i Ursusie, 35-tą rocznicę zamachu na Św. Jana Pawła II, śmierć Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wszystkie te daty wpisały się mocno na kartach najnowszej historii Polski i miały wpływ na proces przemian społeczno-politycznych mających miejsce na przełomie lat 1980-1990.   Konferencję rozpoczęła Msza Św. na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, a miejscem konferencji był Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec, a ks. dr Krzysztof Moszumański mówił o znaczeniu dziedzictwa narodowego w oparciu o nauczanie Świętego Papieża Polaka. Ostatnim z mówców by dr hab. Paweł Skibiński, który starał się odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie dotyczące wymagań, jakie zostawił współczesnym święty papież. W swoich rozważaniach zauważył, że Jan Paweł II uczył miłości do Ojczyzny, która jest nie tylko dziedzictwem historycznym, ale i etycznym. Konferencję kończył panel dyskusyjny prowadzony przez ks. dr Witolda Baczyńskiego. Udział w dyskusji zat. „Nauczanie św. Jana Pawła II na nasze dziś i jutro” wzięli prelegenci oraz m.in. minister Anna Zalewska, wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński.